Program for sæsonen 2015-2016Programmet består af FU-arrangementer, der holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er åbne for alle, og interne arrangementer, der er forbeholdt foreningens medlemmer. Her kan vi mødes og dyrke vores fælles interesse - og også hjælpe hinanden. Nogle møder holder vi i samarbejde med DIS-Danmark, og de er åbne for alle DIS-medlemmer.
Møderne holdes, hvis intet andet er oplyst, i Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8, Randers.
Hvis ikke andet er anført, starter møderne kl. 19.


Tirsdag den 8. september
Vi starter sæsonen med en rundvisning i Sct. Mortens Kirke, hvor Flemming Kloster Poulsen vil fortælle om kirkens tilblivelse, træskærerarbejdet fra 1600-tallet og det nye alterbillede af Per Kirkeby fra 2003 og om det kirkelige liv her og nu. Vi mødes ved kirkens indgang kl. 19.

Tirsdag den 29. september (FU)
Stine Lucia Rasmussen, museumsformidler: Herregården som ægteskabsmarked – herregårdens ansatte 1880-1970.
Danske herregårde har gennem et utal af generationer været nogle af landets største arbejdspladser.
Det var også tilfældet i perioden 1880-1970, hvor herregårdene opsugede mange af de unge på landet. De fandt her et fællesskab, som de ikke havde derhjemme, og for mange af de unge blev herregården mere end en arbejdsplads – det blev en livsstil.
Foredraget handler om de ansatte på de østjyske herregårde og vil blive krydret med gode fortællinger om livet som ansat. Undervejs vil man høre mere om, hvordan de ansatte fandt kærligheden og om de uægte børn, som især op til 1900 var ganske almindelige på herregårdene.

Bryllupsbillede Tybrind, 1936

Tirsdag den 20. oktober (FU)
Freja Gry Børsting, museumsinspektør: 500 års indvandring til Danmark.
Med udgangspunkt i såvel lovgivning, traditioner og emner som arbejdsindvandring er foredraget en rejse i immigranternes møde med Danmark.

Tirsdag den 10. november (FU)
Jørgen Peder Clausager, cand.mag., tidl. arkivleder: Træk af kvindens liv omkring 1700-1970. Det er en gængs opfattelse, at kvinderne indtil det 20. århundrede var undertrykte og ikke havde nogen rettigheder. I foredraget vil der blive peget på, at denne opfattelse måske trænger til revision, for så vidt angår kvindens stilling i det traditionelle landbrugssamfund. Fra slutningen af 1700-tallet var samfundet på mangfoldige områder under omformning: p.g.a. landboreformerne, der gjorde flertallet af bønderne til selvejere, p.g.a. vandringen fra land til by og p.g.a. industrialiseringen. Flere andre faktorer gjorde sig også gældende: en forøgelse i levestandarden og – nok i sammenhæng hermed – en ændring og mildning af de moralske normer.
På adskillige områder virkede disse ændringer i samfundet til ugunst for kvinderne, og i begyndelsen af 1900-tallet skete derfor en række lovmæssige og andre ændringer, der tilpassede kvindernes stilling til de nye samfundsforhold. Vi kan i den forbindelse mindes den vigtige bastion, som blev erobret for 100 år siden, da kvinderne fik stemmeret til Rigsdagen.
I foredraget beskrives en række af disse forhold, med udgangspunkt i de gængse slægts- og lokalhistoriske kilder. Der peges således også på de muligheder, som slægtsforskeren har for at arbejde med dette tema i sin egen slægtsforskning.

Tirsdag den 1. december
Julemøde.
Poul Ibsen-From vil fortælle om lægdsruller, hvorefter vi hygger os med julekaffe og kage, som foreningen er vært ved
.

2016

Tirsdag den 12. januar
Foreningsaften.
For et par år siden havde vi en rigtig god aften, hvor medlemmerne bød aktivt ind, og den gentager vi her: Kom med en ting, der har betydning i din slægtsforskning, og fortæl historien om den.
Bagefter er der tid til, at vi kan dele erfaringer og hjælpe hinanden med evt. problemer.

Tirsdag den 2. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Tina Knudsen Jensen introducere os til den nye spændende arkivdatabase
arkiv.dk og fortælle gode Randers-historier med udgangspunkt i nogle af de gamle billeder, der findes her.

Tirsdag den 1. marts (FU)
Ove Korsgaard, forfatter: Solskin for det sorte muld.
Korsgaard udgav i 2013 bogen “Solskin for det sorte muld”, hvor han fortæller om sin slægt, der gennem generationer har drevet landbrug på Mors og været involveret i forskellige landbobevægelser og –institutioner. En kultur, der endegyldigt var forbi med hans forældres generation. Vi hører om de politiske, religiøse og kulturelle idéer, der ligger bag f.eks. andelsbevægelsen og højskolerne.

korsgaardbog

Tirsdag den 22. marts (FU)
Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen: Kort og andre data i Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) rummer en række arkivalier, som er af interesse for slægtsforskeren. Efterhånden kan man finde og gratis downloade en række af dem fra nettet. Foredraget vil gennemgå de vigtigste kort og arkivalier, med særlig henblik på slægtsforskning, bl.a. navnestof: hvor ens anes ejendom lå, og hvordan den så ud – og også vise gode hjemmesider, hvor man kan finde kort og downloade dem.

Tirsdag den 5. april
Besøg på Støvringgård
Vi mødes kl. 19 ved Støvringgård og får en rundvisning ved oldfrue Mette Helweg, der vil fortælle detaljeret om stedets spændende historie.
Rundvisningen koster 50 kr. pr. næse. Tilmelding til Britta Juul senest den 5. marts. Fælleskørsel kan evt. arrangeres.