Programside
 

Program for sæsonen 2017-2018Programmet består af FU-arrangementer, der holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er åbne for alle, og interne arrangementer, der er forbeholdt foreningens medlemmer. Her kan vi mødes og dyrke vores fælles interesse - og også hjælpe hinanden. Møderne holdes, hvis intet andet er oplyst, i Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8, Randers.
Hvis ikke andet er anført, starter møderne kl. 19.


Tirsdag den 12. september
Niklas Thode Jensen, arkivar, Rigsarkivet: Digitaliseringen af de vestindiske arkivalier.
Den 31. marts 2017 er det 100 år siden Danmark solgte Dansk Vestindien til USA. I den anledning har Rigsarkivet siden 2013 arbejdet på et stort projekt om indscanning af alle dets arkivalier fra de ca. 250 år, hvor kolonien tilhørte Danmark. Alle de 5 millioner scanninger blev gjort tilgængelige for offentligheden den 1. marts 2017 på en ny hjemmeside, som dels introducerer til historien og dels hjælper med søgningen i arkivalierne.
Niklas Thode Jensen fortæller om projektet, hjemmesiden og Dansk Vestindiens historie, samt hvordan man kan deltage som frivillig indtaster af de vestindiske arkivalier.

Lørdag den 7. oktober
Rundvisning i Det grønne Museum (tidl. Dansk Landbrugsmuseum).
Vi mødes ved museet på Gl. Estrup kl. 13 og får en rundvisning med særlig henblik på det historiske køkken, som en opfølgning på Bettina Buhls foredrag i sidste sæson om det danske måltid i 15.000 år. Foreningen betaler rundvisningen, mens medlemmerne selv betaler entré 75 kr. Tilmelding til Britta senest d. 2. oktober på mail: britta.j@pc.dk eller mobil: 2250 9977.

Tirsdag den 24. oktober (FU)

Gudrun Gormsen: Landhåndværk og landhåndværkere.
Livet på landet har forandret sig meget i de seneste 50 år. Engang myldrede det af liv; her var mejeri og brugsforening, købmænd og mange forskellige håndværkere. Mange håndværkere forsynede landbruget. Smeden var uundværlig, men også hjulmageren og karetmageren lavede redskaber og vogne til bønderne. Bødkeren forsynede mejerierne med dritler og husholdningerne med spande, kar og bøtter. Bager og slagter forarbejdede landsprodukter til fødevarer. Tømrer, murer og maler tog sig af byggeri, mens skrædder, skomager og træskomager sørgede for tøj og sko til folk. Foredraget fortæller om landhåndværkerens arbejde gennem tiderne, og om hvordan landhåndværket har udviklet sig og forandret sig i takt med samfundets udvikling.

Tirsdag den 14. november
Ivan Skjødt Kondrup: Østjysk ejendomshistorie i 16-1700-årene. Når vi er tilbage i de århundreder, hvor folketællinger ikke eksisterer, og kirkebøgerne tynder ud, bliver ejendomshistoriske kilder vigtige og ofte eneste mulighed. Med udgangspunkt i matriklen 1688 følges gårde og huse med ejere og fæstere så langt tilbage i tiden som muligt og foreløbigt frem til folketællingen 1801. Vi vil få kilderne præsenteret og høre om, hvordan de bruges.


Tirsdag den 5. december
Julemøde.
Forh. sognepræst Birgitte Strand-Holm vil fortælle om Luther og Reformationen. Bagefter hygger vi os over den traditionelle julekaffe og –kager, som foreningen er vært ved.

2018

Tirsdag den 16. januar (FU)
Annette Hoff: Nydelsesmidlernes historie i Danmark.
Et dybt greb i arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til nutidens hverdagsforbrug. Det bliver også klarlagt, hvorfor vi i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 1700-årene. Foredraget er ledsaget af mange af de nyoptagne billeder, der er i bøgerne.

kaffehistorie

Tirsdag den 6. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fortæller Tina eller Mathilde fra Stadsarkivet om de store moderniseringer i Randers, der førte til Østervold og Vestervold.

Tirsdag den 27. februar (FU)
Steen Ivan Hansen: Landevejskroernes historie.
Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik og af Danmarkshistorie. Erik Klipping udstedte den første forordning om privilegerede kroer. Kroernes historie er nøje sammenvævet med vejenes, færgestedernes og ikke mindst postvæsenets historie.

Tirsdag den 20. marts
Foreningsaften.
Kom med en god historie og fortæl, hvordan du fandt den. Der er endvidere mulighed for at få hjælp, hvis du tumler med et problem i forskningen eller har en tekst, du ikke kan tyde.

Lørdag den 14. april
Udflugt til Den gamle By, Aarhus.
Vi mødes ved Den gamle By kl. 13 og får en rundvisning med henblik på “byliv i det 18. århundrede”, om byliv, værksteder, forretninger m.v. Foreningen betaler rundvisningen, mens medlemmerne selv betaler entré på ca. 90 kr. Tilmelding til Britta senest d. 8. april på mail: britta.j@pc.dk eller mobil: 2250 9977.