Program for sæsonen 2014-15Programmet består af FU-arrangementer, der holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er åbne for alle, og interne arrangementer, der er forbeholdt foreningens medlemmer. Her kan vi mødes og dyrke vores fælles interesse - og også hjælpe hinanden. Nogle møder holder vi i samarbejde med DIS-Danmark, og de er åbne for alle DIS-medlemmer.
Møderne holdes, hvis intet andet er oplyst, i Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8, Randers.
Hvis ikke andet er anført, starter møderne kl. 19.


Tirsdag den 2. september (FU)
Torben Tvorup Christensen, cand. mag., Det Danske Udvandrerarkiv, Aalborg: Udvandrerskæbner.
Hvem var udvandrerne, og hvordan gik det dem i det fremmede? Den engang berømte skuespiller Jean Hersholt (2 Oscars) og den berygtede Hertug Holm var udvandrere fra Danmark. Begges historier vil blive fortalt. Det samme vil historien om de mange anonyme familier, der gennem tiden har forladt Danmark for at søge lykken under fremmede himmelstrøg.

Tirsdag den 30. september
Foreningsaften. Arvegods og slægtsforskning.
Denne aften inviterer vi medlemmerne til at tage en ting eller et arvestykke med, som har betydning for dig i din slægtsforskning. Vi udveksler gode historier omkring tingene.
Herefter er foreningen vært ved kaffe og kage.

Tirsdag den 21. oktober
(NB. Flyttet fra den 2. dec.)
Foreningsaften. Internetworkshop.
Der sker hele tiden noget på Internettet! Efter et oplæg om nyheder på nettet udveksler vi erfaringer med gode internetsider. Alle er velkomne til at byde ind med gode fund.

Tirsdag den 18. november (FU)

Agnete Birger Madsen, historiker, Aarhus: Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850.
Forholdene for de forladte koner og ugifte mødre på landet, der ofte ernærede sig som spinde-, sy- og vævekoner. En af disse kvinder skrev gentagne gange til amtmanden. Disse breve er med til at belyse hendes vilkår. Andre kilder er fattigprotokoller, faderskabssager og politiprotokoller.

Tirsdag den 2. december (FU + DIS-Danmark) (NB. Flyttet fra den 39. sept.)
Ulrich Alster Klug, forfatter, underviser: Embedslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter.
Dette er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller m.v. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850’erne, og i hvis patientjournaler der kan hentes enestående oplysninger. Efter en gennemgang af arkivfonde og arkiver samt søgning i DAISY giver Ulrich nogle interessante eksempler.2015

Tirsdag den 13. januar (FU)
Kathrine Tobiasen, bibliotekar: At skrive slægtshistorie.
Hvordan skriver man en slægtshistorie, så folk gider læse den? Foredraget kommer rundt om emnet: Fra overvejelser over, hvordan historien opstilles, og hvad man skal tage med og/eller udelade, formulering af teksten og spændende opsætning. Endelig hører vi om, hvilke muligheder vi har, når historien skal ud til læserne.

Tirsdag den 17. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fortæller Karen Straarup, slægtsforsker, Randers, om skudsmålsbøger. Med udgangspunkt i en ung piges skudsmålsbog gennemgås begrebet skudsmålsbog. Hvilken funktion havde den? Hvordan fungerede den? Hvordan finder man frem til skudsmålsbøger?

Tirsdag den 3. marts (FU) (NB. Nyt foredrag)
Stine Lucia Rasmussen, cand. mag: Herregården som ægteskabsmarked - herregårdens ansatte 1880-1970.
Danske herregårde har gennem et utal af generationer været nogle af landets største arbejdspladser. Det var også tilfældet i perioden 1880-1970, hvor herregårdene opsugede mange af de unge på landet. De fandt her et fællesskab, som de ikke havde derhjemme, og for mange af de unge blev herregården mere end en arbejdsplads - det blev en livsstil.
Foredraget handler om de ansatte, som havde deres gang på de østjyske herregårde, og vil blve krydret med gode fortællinger om livet som ansat. Undervejs vil man høre mere om, hvordan de ansatte fandt kærligheden og om de uægte børn, som især op til 1900 var ganske almindelige på herregårdene.

Tirsdag den 24. marts (FU)
Jørgen Mikkelsen, arkivar, Rigsarkivet: Kilder til ejendomshistorie.
Foredraget vil give et indblik i mange forskellige slags ejendomskilder – fra 1600-tallets matrikler til nutidens ejendomsvurderinger. Der vil især blive sat fokus på tinglysningsarkivalier (herunder de omskrevne tingbogsblade, som i disse år bliver afleveret til Statens Arkiver) samt købstædernes og landdistrikternes brandforsikringsarkivalier fra 17-, 18- og 1900-tallet.

Tirsdag den 14. april (FU)
Erik Kann, seniorkonsulent, Kennedy Centret: I skole på godt og ondt.
Foredraget ser først og fremmest på de mange muligheder, slægtsforskeren har for at finde oplysninger om anernes skolegang. Forsømmelser, fag, eksamen etc. Men foredraget vil også behandle skolen og dens funktioner i en bredere sammenhæng.