Program for sæsonen 2016-2017Programmet består af FU-arrangementer, der holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er åbne for alle, og interne arrangementer, der er forbeholdt foreningens medlemmer. Her kan vi mødes og dyrke vores fælles interesse - og også hjælpe hinanden. Møderne holdes, hvis intet andet er oplyst, i Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8, Randers.
Hvis ikke andet er anført, starter møderne kl. 19.


Tirsdag den 13. september
Besøg på Hvidsten Kro.
Vi mødes på kroen, hvor Hans Nejsum vil fortælle om dens brogede historie. Vi skal høre om kroens flytning og om Fiil-slægten og de dramatiske begivenheder under 2. verdenskrig. Foredraget afsluttes med lidt om fremtidens renovering. Herefter serveres kaffe og kage, som vi betaler hver for sig. Kaffe og kringle koster 52 kr. Fælleskørsel kan arrangeres.

Tirsdag den 4. oktober (FU)
Mette Guldberg, forsknings- og formidlingschef, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg: “Det er Kvindernes Arbejde at strikke Strømper til Karlene i deres Fritid”. Så enkelt kunne det udtrykkes i 1800-tallet. En stor del af kvindernes arbejde var ens landet over, men der var også egnstypiske produktioner af varer til salg, f.eks. jydepotter, lærred og kniplinger. Disse mange gøremål belyses i foredraget.

Tirsdag den 25. oktober

Internetworkshop
Vi kigger på vigtige sider, herunder Arkivalieronline og Daisy, og udveksler erfaringer. Alle er velkomne til at byde ind med viden om gode sider og funktioner.

Tirsdag den 15. november (FU)
Magne Juhl, overlæge: Jordemødre. Eksamensprotokollen for jordemoderskolen i København er afskrevet fra dens start i 1739 til og med 1920, og oplysninger herfra om de 4630 jordemødre, der blev uddannet, danner basis for foredraget. Udenfor København fandt også uddannelse af jordemødre sted. F.eks. blev der uddannet jordemødre i Ribe, Viborg og Aalborg.

Tirsdag den 6. december
Julemøde.
Gotiske julehistorier og andre opgaver. Vi omdeler historier, der er skrevet med gotisk bogtryk og håndskrift og skiftes så til at læse op. Også andre sjove opgaver får vi mulighed for at løse. Bagefter hygger vi os over den traditionelle julekaffe og –kager, som foreningen er vært ved.

2017

Tirsdag den 17. januar (FU)
Bettina Buhl, museumsinspektør, Dansk Landbrugsmuseum: Det danske måltid i 15.000 år
Et foredrag som kommer bag om måltidets kulturhistorie i Danmark – råvarerne, tilberedningen og serveringen gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i haven, på marken og selvfølgelig skal vi have et spændende kig på de ældste danske kogebøger.
Foredragsholder er museumsinspektør Bettina Buhl, som arbejder med forskning og formidling af måltidets kulturhistorie på Dansk Landbrugsmuseum. Bettina Buhl har udgivet flere bøger – bl.a. bogen om de danske småkager.

småkagebog
Tirsdag den 7. februar
Generalforsamling efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fortæller Tina Knudsen Jensen om Randers i ’50’erne.

Tirsdag den 7. marts
Rundvisning i det gamle rådhus.
Vi mødes ved rådhuset kl. 19.00 og får en guidet rundvisning, krydret med gode historier. Efter rundvisningen drikker vi kaffe på rådhuset. Tilmelding til Britta Juul senest 1. marts.

Tirsdag den 28. marts
Jens Daugaard, lokalhistoriker: Brudstykker af Sostrups farverige historie.
Sostrups historie er mindst 700 år gammel. Gården har gennem tiden haft mange ejere, men specielt tre af disse har præget historien. Slægten Seefeld, som opførte den nuværende hovedbygning og slægten Skeel/Scheel, som samlede enorme rigdomme, men hvor ét medlem stort set formøblede det hele. For den næste slægt på Sostrup – von Benzon/de Mylius-Benzon – gik det ikke meget bedre. Også den familie måtte afvikle den ellers tidligere så store herregård. Efter at katolske nonner har ejet Sostrups bygninger siden 1960/1966 og bygget nyt kloster og kirke, ejes og drives slottet i dag af Kirsten Bundgaard Swift.

Tirsdag den 18. april
Besøg på Sostrup Gods
Som opfølgning på foredraget får vi en rundvisning på Sostrup ved Jens Daugaard. Fælleskørsel kan arrangeres. Tilmelding til Britta Juul senest den 11. april