Program for sæsonen 2013-14Programmet består af FU-arrangementer, der holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er åbne for alle, og interne arrangementer, der er forbeholdt foreningens medlemmer. Her kan vi mødes og dyrke vores fælles interesse - og også hjælpe hinanden. Møderne, der holdes i samarbejde med DIS-Danmark, er åbne for alle DIS-medlemmer.
Møderne holdes, hvis intet andet er oplyst, i Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 8, Randers.
Hvis ikke andet er anført, starter møderne kl. 19.


Tirsdag den 10. september (FU)
Jørgen Mikkelsen, arkivar, Rigsarkivet: Forsvarets arkivalier og deres anvendelsesmuligheder. Forsvarets arkivalier kan have stor værdi i slægts- og personalhistorisk forskning. Bl.a. stambøger og blade for officerer og menige, militæretater, listebøger, militære rejserapporter og sager vedr. erindringsmedaljer. Der fortælles om nogle af de vigtigste registraturer og andre hjælpemidler til brugen af forsvarets arkivalier.

Tirsdag den 1. oktober (FU)

Peter Wodskou, vagtmester, København: Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner. Beretninger fra egen slægtsforskning, hvor personer med rødder i bondeslægter enten bryder den sociale arv eller på anden vis skiller sig ud fra traditionelt bondeliv. Fortællingerne inspirerer til brug af mindre benyttede arkivalier.

Tirsdag den 22. oktober

Foreningsaften. Fortæl om din egen forskning. Medlemmerne opfordres til at komme med gode historier og oplæg fra deres egen forskning.

Tirsdag den 12. november (FU)

Rolf Engel, arkivar, Landsarkivet for Nørrejylland: Introduktion til Daisy. Det er via Daisy, vi nu bestiller arkivalier på landsarkiverne. Foredraget giver en kort introduktion til søgesystemet, og det demonstreres, hvordan man søger i Daisy, finder oplysninger om arkivserier, pakker og bind, og hvordan man kan bestille hjemmefra.

Tirsdag den 3. december
Bodil Grove Christensen: FamilySearch. Mormonernes søgeside, FamilySearch, indeholder et væld af muligheder, og der kommer hele tiden flere til. Denne aften får vi et overblik over, hvad siden indeholder, og gode tips til at få mere ud af vore søgninger.

Bagefter er foreningen vært ved kaffe og julebag.

2014:

Tirsdag den 14. januar (DIS-Danmark og FU)
Annette Hoff: Herregaardsfruernes hverdagsliv
Karen Rosenkrantz de Lichtenberg har med pertentlig skrift ført dagbøger og regnskabsbøger på godset Bidstrup syd for Randers i perioden 1771-96. Herigennem får vi et indblik i hverdagslivet på godset i alle detaljer. Baroner, bryggerspiger og spindekoner myldrer frem, og vi bliver vidner til barselsstue, svigermors besøg, sygdom, død og godsejerinden som lystfisker.

Tirsdag den 4. februar
Generalforsamling i følge vedtægter
Herefter foredrag ved Wallin Feder, Auning: Den kloge mand i Auning. Laust Nielsen, der døde 1955, havde magiske evner i sine hænder, kunne sætte led på plads og helbrede forskellige sygdomme; han var uprofessionel, men folk vidste godt, hvor de skulle hen, når de havde brug for det!
Desuden forstod Laust og hans kone sig på at fremstille helbredende salver af urter, de hentede i naturen.

Tirsdag den 4. marts
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv, Randers
Vi mødes på arkivet og får en orientering om samlingerne. Bagefter vil der være tid til at søge i billedsamlingerne og protokollerne.

Tirsdag den 18. marts (FU)
Asbjørn Thomsen, forsker, arkivar, ph.d.: Social mobilitet i landbosamfundet 1750 – 1850
Hvad var afgørende for, hvordan livet ville forme sig for et spædbarn, der blev født ind i en bondefamilie i 1700- eller 1800-tallet? Ville den lille få et godt liv med mad på bordet og høj social status, eller ville det blive et liv på sultegrænsen i samfundets nederste lag?
Foredraget vil handle om individuelle skæbner i tre Salling-sogne fra midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet og om, hvordan befolkningen i sognene håndterede de muligheder, de havde. Centralt står derfor også den overordnede sociale udvikling i perioden, der var præget af befolkningstilvækst og landboreformer – to faktorer, der ændrede landbobefolkningens livsbetingelser radikalt. Man vil bl.a. få at høre, hvordan de to fæstebondesønner Niels Jensen Aagaard og Jeppe Espersen Skov endte i hver deres ende af det sociale spektrum.
Asbjørn Thomsen har fornyligt udgivet bogen: Lykkens smedie

Tirsdag den 8. april (FU)
Martin Bork, historiker, ph.d: Sociale relationer blandt landboerne
Kom tæt på befolkningen for 200 år siden. Den almindelige befolkning har kun sjældent efterladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan vi lære dem at kende ved at kombinere kilderne systematisk. Det er forbavsende, hvor tæt vi kan komme på de enkelte menneskers holdninger til hinanden og deres omgivelser. Vi skal følge, hvordan man verbalt og korporligt satte hinanden uden for fællesskabet, og vi skal se, hvordan livet skulle leves for at være en del af fællesskabet. Foredraget giver eksempler på, hvordan oplysninger fra en lang række kilder kan kædes sammen til en helhedsforståelse af et lokalsamfunds mennesker.