Tingbøger | Nyhedsblog
 
Tingbøger

Flere tingbøger på AO

tingbøger
I april kom en ny arkivalietype ud på Arkivalieronline: Tingbøger - altså de nye tingbøger, der indeholder oplysninger om ejendomshandler - ikke de gamle protokoller over afgørelserne på tinge. Det var kun et begrænset udvalg, der først kom ud på nettet, men nu er samtlige tingbøger tilgængelige.
Gå ind efter region og dernæst retskreds. Endelig vælger du ejerlav, og her gælder det om at være godt orienteret om, hvor ejendommen, du søger oplysninger om, befinder sig, for her er rigtigt mange!
Tingbøgerne dækker fra 1927 op til 1992-2000, hvor papirsprotokollerne bliver afløst af Den elektroniske Tingbog. Læs mere om
tingbøgerne hos Arkivalieronline.

Tingbøger på AO

Efter nogle måneders pause er der igen nyt på Arkivalieronline. Denne gang gælder det tingbøger, altså protokoller over ejendomme med tinglysningsdatoer for adkomster, servitutter og pantehæftelse. Læs mere...