Internet-søgning | Nyhedsblog
 
Internet-søgning

Søg gamle danske ord

Har du brug for at slå op på ord fra perioden 1300-1700, skal du gå til Kalkars Ordbog. Dette gamle bogværk er nu digitaliseret og meget nemt at gå til. Læs mere...

Danmarks Breve

Breve fortæller danmarkshistorie, og nu kan en række breve fra mere eller mindre kendte danskere læses på en ny hjemmeside. Læs mere...

Folketælling 1940

Den har været ventet længe, men nu er den der! Statens Arkiver er i fuld gang med at lægge folketællingen fra 1940 ud på Arkivalieronline. I første omgang gælder det landsognene, undtagen Frederiksborg og Holbæk Amter, der kommer senere. Rækkefølgen er herefter København, Frederiksberg og Gentofte og til sidst købstæderne.
En nem indgang til de mange sogne kan du finde på DIS-Danmarks
Arkivalielister.

Danmark på film

I foråret fik vi adgang til et væld af gamle aviser på www.mediestream.dk, og nu er turen kommet til gamle dokumentarfilm. Danmark på film bliver lanceret i dag. Læs mere...

Skøder på Familysearch

Mulighederne på mormonernes hjemmeside Familysearch udvides hele tiden. Nu er der kommet scanninger af danske skøde- og panteprotokoller ud. Læs mere...

Masser af aviser til gennemkig

Der sker rigtigt meget på nettet for tiden. Nu er de første af de planlagte 32 millioner avissider lagt ud på Statsbiblioteksets Mediastream. Flere følger snarest. Læs mere...

Jyske skifter på AO

Statens Arkiver kan nu endelig glæde utallige slægtsforskere: Skiftearkivalier fra diverse myndigheder i det nørrejyske område kan nu findes på Arkivalieronline. Læs mere...

Erindringsmedaljer på AO

Så er der igen spændende nyt på Arkivalieronline. Blandt nye tilgængelige scanninger er ansøgningerne om erindringsmedaljer efter 1864-krigen. Læs mere...

DDA i nye klæder

Den velkendte søgeside DDA, med bl.a. folketællinger og udvandrerlister, har fået et nyt design og er blevet enklere at søge på. Læs mere...

Kirkebøger på Familysearch

Det lønner sig at holde øje med hvad der sker på Familysearch. Nu kan du også se scanninger af danske kirkebøger på siden. Læs mere...

Nyt layout på AO

På Arkivalieronline har man i lang tid arbejdet med et nyt, mere brugervenligt layout. Nu er man nået så langt, at den nye side har fået premiere i en Beta-version, dvs. en version, der fortsat udvikles på, men som fint kan bruges allerede nu. Læs mere...

DigDag - En ny spændende side

Slægtsforskere har fået et nyt uundværligt sted at gå hen for at søge oplysninger om steder i Danmark, fra amter og stifter til enkelte gårde (hvis man er lidt heldig). DigDag rummer også et meget fint kortmateriale. Læs mere...

Brandforsikringer

I et stykke tid har der ligget brandforsikringsarkivalier fra Sjælland m.v. på AO. Nu er turen også kommet til de nørrejyske forsikringsprotokoller. Læs mere...

Flere tingbøger på AO

tingbøger
I april kom en ny arkivalietype ud på Arkivalieronline: Tingbøger - altså de nye tingbøger, der indeholder oplysninger om ejendomshandler - ikke de gamle protokoller over afgørelserne på tinge. Det var kun et begrænset udvalg, der først kom ud på nettet, men nu er samtlige tingbøger tilgængelige.
Gå ind efter region og dernæst retskreds. Endelig vælger du ejerlav, og her gælder det om at være godt orienteret om, hvor ejendommen, du søger oplysninger om, befinder sig, for her er rigtigt mange!
Tingbøgerne dækker fra 1927 op til 1992-2000, hvor papirsprotokollerne bliver afløst af Den elektroniske Tingbog. Læs mere om
tingbøgerne hos Arkivalieronline.

Amerikanske folketællinger

USA’s folketælling fra 1940 er nu tilgængelig på nettet. Hele tællingen kan nu ses i scannet version, og mange enkeltområdet er indekseret. Du kan søge i dem på Familysearch. Læs mere...

Tingbøger på AO

Efter nogle måneders pause er der igen nyt på Arkivalieronline. Denne gang gælder det tingbøger, altså protokoller over ejendomme med tinglysningsdatoer for adkomster, servitutter og pantehæftelse. Læs mere...

Har du kendte personer i slægten?

Så kan du glæde dig over, at du nu kan slå op i Dansk Biografisk Leksikon på nettet og søge i 30.000 artikler om kendte danskere gennem tiderne. Læs mere...

Internetintroduktioner på biblioteket

Kunne du trænge til at få opfrisket hvordan du bedst bruger internettet i slægtsforskningen? Eller skal du starte helt forfra? Så har biblioteket et par introduktioner. Læs mere...

Udvidede søgemuligheder på Familysearch

Da søgesiden Familysearch for et års tid siden blev revideret kraftigt, var vi nogle, der sukkede over, at en del af de gode søgemuligheder forsvandt (samtidig med at der dog kom andre fine nyheder). De udvidede søgemuligheder er nu på vej tilbage. Læs mere...

Nye links

Så er der nye gode sider på linkssiden. Denne gang specielt for folk med interesse i Ribe amt, især egnen omkring Grindsted. Læs mere...

Mere nyt på AO

Så er der igen lagt nye arkivalier ud på Arkivalieronline. Nu gælder det forskellige skiftearkivalier og borgerlige ægteskaber. Læs mere...

Slægtsforskning på nettet

Det er 7 år siden, forlaget Libris (med de små nemme edb-hæfter) udgav et hæfte om emnet Slægtsforskning på Internet. Nu er der kommet en opdatering, denne gang med titlen Slægtsforsning på nettet. Læs mere...

Nyt på Linkssiden

Tre nye sider til tilføjet listen over nyttige hjemmesider. Det drejer sig om Find a grave, Aurelia Clemons og Øresundstoldregistrene. Læs mere...

Nye arkivalier på AO

Det går stærkt på Arkivalieronline. To nye arkivalietyper er kommet til, ved siden af kirkebøgerne og folketællingerne. Du finder dem under knappen Andre Arkivalier. Læs mere...

Danmarks Kirker på nettet

Hvis du virkelig vil vide besked om en sognekirke har Nationalmuseets store bogværk Danmarks Kirker gennem mange år været stedet, du skulle gå til. Nu er værket i fuld gang med at blive lagt ud på internettet. Læs mere...

Kurser i slægtsforskning

Vil du gerne lære mere om hvordan du kan bruge internettet i din slægtsforskning? Så prøv bibliotekets introduktioner. Læs mere...

Husstandssøgning på DDA

Dansk Demografisk Database giver nu mulighed for at søge på to personer i samme husstand. Læs mere...

Familysearch: Batch-søgning er tilbage igen

I den gamle version af Familysearch kunne man søge ved hjælp af Batch-numre, til stor glæde for rigtigt mange. Da hjemmesiden fik en kraftig revision i december 2010 gled denne mulighed ud. Heldigvis kun for en kort bemærkning - nu er den tilbage igen! Læs mere...