Arkivalieronline

Erindringsmedaljer på AO

Så er der igen spændende nyt på Arkivalieronline. Blandt nye tilgængelige scanninger er ansøgningerne om erindringsmedaljer efter 1864-krigen. Læs mere...

Det vrimler på AO

Statens Arkiver lovede lige før jul, at der i de kommende dage ville blive lagt 4.1 millioner nye scanninger ud på Arkivalieronline. Der er beskæftigelse til mange timer for alle slægtsforskere! Læs mere...

Julegaver fra Statens Arkiver

Ingen slægtsforsker behøver at kede sig i julen! Nu kan du gå på jagt i massevis af lægdsruller og protokoller fra Den Kongl. Fødselsstiftelse fra hele landet - i flot scannet version. Læs mere...

Nyt på AO

Arkivalieronline har fået en ny kvist på sin efterhånden velvoksne stamme. Denne gang er det dog noget at en specialitet: Klavernumre! Læs mere...

Nyt layout på AO

På Arkivalieronline har man i lang tid arbejdet med et nyt, mere brugervenligt layout. Nu er man nået så langt, at den nye side har fået premiere i en Beta-version, dvs. en version, der fortsat udvikles på, men som fint kan bruges allerede nu. Læs mere...

Brandforsikringer

I et stykke tid har der ligget brandforsikringsarkivalier fra Sjælland m.v. på AO. Nu er turen også kommet til de nørrejyske forsikringsprotokoller. Læs mere...

Flere tingbøger på AO

tingbøger
I april kom en ny arkivalietype ud på Arkivalieronline: Tingbøger - altså de nye tingbøger, der indeholder oplysninger om ejendomshandler - ikke de gamle protokoller over afgørelserne på tinge. Det var kun et begrænset udvalg, der først kom ud på nettet, men nu er samtlige tingbøger tilgængelige.
Gå ind efter region og dernæst retskreds. Endelig vælger du ejerlav, og her gælder det om at være godt orienteret om, hvor ejendommen, du søger oplysninger om, befinder sig, for her er rigtigt mange!
Tingbøgerne dækker fra 1927 op til 1992-2000, hvor papirsprotokollerne bliver afløst af Den elektroniske Tingbog. Læs mere om
tingbøgerne hos Arkivalieronline.

Tingbøger på AO

Efter nogle måneders pause er der igen nyt på Arkivalieronline. Denne gang gælder det tingbøger, altså protokoller over ejendomme med tinglysningsdatoer for adkomster, servitutter og pantehæftelse. Læs mere...

Mere nyt på AO

Så er der igen lagt nye arkivalier ud på Arkivalieronline. Nu gælder det forskellige skiftearkivalier og borgerlige ægteskaber. Læs mere...

Nye arkivalier på AO

Det går stærkt på Arkivalieronline. To nye arkivalietyper er kommet til, ved siden af kirkebøgerne og folketællingerne. Du finder dem under knappen Andre Arkivalier. Læs mere...