Arkivalieronline | Nyhedsblog
 
Arkivalieronline

Opdateret Daisy m.v.

Statens Arkiver arbejder ihærdigt på at gøre deres webside mere brugervenlig. Daisy har fået nyt layout, og der kommer liste over ting, som i nærmeste fremtid kommer på AO. Læs mere...

Ny søgemulighed hos SA

Statens Arkiver abejder på at gøre livet lettere for os, når vi jagter arkivalier. Nu kan vi søge på en helt ny måde på hjemmesiden. Læs mere...

AO på iPad

Da Arkivalieronline sidste sommer fik ny hjemmeside og nyt layout, blev det stillet i udsigt, at det ville blive muligt at tilgå kilderne fra en iPad eller anden tablet. Det ville ske indenfor en overskuelig, men ikke nærmere fastsat tid. Nu er tiden inde: Når du klikker på kirkebogs- og lægsrulleopslagene og alle de andre gode kilder, åbner siderne sig som de skal, uanset om du er på pc eller iPad – eller for den sags skyld på en smartphone (hvis øjnene er gode nok til det!).

Folketælling 1940

Den har været ventet længe, men nu er den der! Statens Arkiver er i fuld gang med at lægge folketællingen fra 1940 ud på Arkivalieronline. I første omgang gælder det landsognene, undtagen Frederiksborg og Holbæk Amter, der kommer senere. Rækkefølgen er herefter København, Frederiksberg og Gentofte og til sidst købstæderne.
En nem indgang til de mange sogne kan du finde på DIS-Danmarks
Arkivalielister.

Det nye AO

Statens Arkiver har for et par uger siden lanceret en ny hjemmeside og en ny version af Arkivalieronline. Det har helt sikkert givet en del grå hår i hovederne, men der er også nogle virkeligt fine forbedringer. Læs mere...

Jyske skifter på AO

Statens Arkiver kan nu endelig glæde utallige slægtsforskere: Skiftearkivalier fra diverse myndigheder i det nørrejyske område kan nu findes på Arkivalieronline. Læs mere...

Erindringsmedaljer på AO

Så er der igen spændende nyt på Arkivalieronline. Blandt nye tilgængelige scanninger er ansøgningerne om erindringsmedaljer efter 1864-krigen. Læs mere...

Det vrimler på AO

Statens Arkiver lovede lige før jul, at der i de kommende dage ville blive lagt 4.1 millioner nye scanninger ud på Arkivalieronline. Der er beskæftigelse til mange timer for alle slægtsforskere! Læs mere...

Julegaver fra Statens Arkiver

Ingen slægtsforsker behøver at kede sig i julen! Nu kan du gå på jagt i massevis af lægdsruller og protokoller fra Den Kongl. Fødselsstiftelse fra hele landet - i flot scannet version. Læs mere...

Nyt på AO

Arkivalieronline har fået en ny kvist på sin efterhånden velvoksne stamme. Denne gang er det dog noget at en specialitet: Klavernumre! Læs mere...

Nyt layout på AO

På Arkivalieronline har man i lang tid arbejdet med et nyt, mere brugervenligt layout. Nu er man nået så langt, at den nye side har fået premiere i en Beta-version, dvs. en version, der fortsat udvikles på, men som fint kan bruges allerede nu. Læs mere...

Brandforsikringer

I et stykke tid har der ligget brandforsikringsarkivalier fra Sjælland m.v. på AO. Nu er turen også kommet til de nørrejyske forsikringsprotokoller. Læs mere...

Flere tingbøger på AO

tingbøger
I april kom en ny arkivalietype ud på Arkivalieronline: Tingbøger - altså de nye tingbøger, der indeholder oplysninger om ejendomshandler - ikke de gamle protokoller over afgørelserne på tinge. Det var kun et begrænset udvalg, der først kom ud på nettet, men nu er samtlige tingbøger tilgængelige.
Gå ind efter region og dernæst retskreds. Endelig vælger du ejerlav, og her gælder det om at være godt orienteret om, hvor ejendommen, du søger oplysninger om, befinder sig, for her er rigtigt mange!
Tingbøgerne dækker fra 1927 op til 1992-2000, hvor papirsprotokollerne bliver afløst af Den elektroniske Tingbog. Læs mere om
tingbøgerne hos Arkivalieronline.

Tingbøger på AO

Efter nogle måneders pause er der igen nyt på Arkivalieronline. Denne gang gælder det tingbøger, altså protokoller over ejendomme med tinglysningsdatoer for adkomster, servitutter og pantehæftelse. Læs mere...

Mere nyt på AO

Så er der igen lagt nye arkivalier ud på Arkivalieronline. Nu gælder det forskellige skiftearkivalier og borgerlige ægteskaber. Læs mere...

Nye arkivalier på AO

Det går stærkt på Arkivalieronline. To nye arkivalietyper er kommet til, ved siden af kirkebøgerne og folketællingerne. Du finder dem under knappen Andre Arkivalier. Læs mere...