Ny persondataforordning | Nyhedsblog
 

Ny persondataforordning


Som bekendt træder en ny forordning vedr. persondata i kraft den 25. maj 2018. Den betyder, at foreninger som vores fremover bliver underlagt et par nye principper i håndteringen af oplysninger om medlemmerne.

Man må nu kun behandle og opbevare personoplysninger, så længe der er berettiget behov for det, og foreningen har en forpligtelse til at oplyse om, hvilke oplysninger den har.

I Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers har vi kun de oplysninger, der er nødvendige for vores kommunikation til medlemmerne, post- og mailadresse og evt. telefon. Når et medlem udmelder sig, bliver oplysningerne straks slettet. Vi behandler oplysninger, som det kræves. Fx vil vi aldrig videregive dem til andre, dog med undtagelse af vores samarbejdspartner i en landsdækkende forening.