Julegaver fra Statens Arkiver | Nyhedsblog
 

Julegaver fra Statens Arkiver

Statens Arkiver startede den 22. december med at lægge nye arkivalier ud, og frem mod jul vil der komme ca. 4.1 millioner nye billedfiler med scannede arkivalier ud på nettet. Det drejer sig i første omgang om arkivalier fra Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse samt lægdsruller.

Nyt er også, at man ikke længere skal til Arkivalieronlines hjemmeside for at finde arkivalierne. Nu går turen gennem Daisy - der bliver nok noget at vænne sig til for mange.

Det nemmeste vej til herlighederne er nok SA’s egen vejledningsider for
lægdsruller og Fødselsstiftelsen. Der også giver gode informationer om arkivalierne. På begge sider er der link videre til de indscannede protokoller og ruller.

For lægdsrullerne er det tvingende nødvendigt med en oversigt over lægdsnumre.
Den finder du her. Det er ikke alle arkivalier, der er lagt ud, men når du søger i Daisy, vil du kunne se om det pågældende arkivalie kan ”læses her” eller skal bestilles på gammeldags facon.

daisyoversigt

I eksemplet herunder ses en side fra lægdsruller 1789-1864, der er samlet i en klump. Det er en ordentlig mundfuld, men heldigvis er der i venstre en oversigt over amter og år. Find den rulle, du er interesseret i, og klik på den lille boks med + ud for rullen. Du får nu alle siderne og kan navigere frem til dit lægds nummer (fundet i nævnte oversigt, hvis du ikke lige har den i hovedet).
Scanningerne er fremragende og tåler at man zoomer tæt ind.

lægdsrulle