Archives for June 2012 | Nyhedsblog
 
June 2012

Flere tingbøger på AO

tingbøger
I april kom en ny arkivalietype ud på Arkivalieronline: Tingbøger - altså de nye tingbøger, der indeholder oplysninger om ejendomshandler - ikke de gamle protokoller over afgørelserne på tinge. Det var kun et begrænset udvalg, der først kom ud på nettet, men nu er samtlige tingbøger tilgængelige.
Gå ind efter region og dernæst retskreds. Endelig vælger du ejerlav, og her gælder det om at være godt orienteret om, hvor ejendommen, du søger oplysninger om, befinder sig, for her er rigtigt mange!
Tingbøgerne dækker fra 1927 op til 1992-2000, hvor papirsprotokollerne bliver afløst af Den elektroniske Tingbog. Læs mere om
tingbøgerne hos Arkivalieronline.

Amerikanske folketællinger

USA’s folketælling fra 1940 er nu tilgængelig på nettet. Hele tællingen kan nu ses i scannet version, og mange enkeltområdet er indekseret. Du kan søge i dem på Familysearch. Læs mere...