Årsmøde i SSF | Nyhedsblog
 

Årsmøde i SSF

Årsmødet er Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers generalforsamling, og i år deltog Jørn Lund, Henning Torp og Kathrine Tobiasen fra Randers i mødet, der samler repræsentanter fra en stor del af de 37 medlemsforeninger.

Ted Rosvall, tidligere formand for de svenske slægtsforskerforeninger, gjorde sit for at skabe en god stemning med sit indledende foredrag om sine adelige dansk-franske aner og deres mangfoldige efterkommere, der tæller mange af dagens kongelige højheder - dog ikke Margrethe af Danmark. Han fortalte lunt og på letforståeligt svensk og havde salen i sin hule hånd!

Under årsmødet blev bestyrelsen bedt om gode argumenter for at være medlem af SSF. Buddene lød på mulighed for at samarbejde med andre foreninger og deltagelse i f.eks. Statens Arkivers brugerråd, indhentning af inspiration hos andre,
hjemmesiden med mange gode tilbud, bladet Slægten og alle de hæfter, det har udgivet. Den afgående formand opfordrede foreningerne til at komme med forslag og ideer: Det er jer, der skal bruge SSF, ikke omvendt. - I øvrigt har SSF ingen penge til at lave arrangementer for, og aktiviteter holdes på lavt blus.

Mest debat var der om et forslag fra Viborg-foreningen om at genindføre foreningslogoer i ved programmerne i Slægten. Det fik folk op af stolene! Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for og 11 imod. Det blev understreget, at det var absolut frivilligt om man ville lade logoet stjæle en smule plads i bladet. Desuden blev det vedtaget at flytte mødet til et sted i Odenses indre by - af hensyn til folk, der kom med tog. Endelig blev kontingentet forhøjet med 3 kr. pr. medlem (i medlemsforeningen); det har gennem mange år ligget på 21 kr. pr. medlem.

Der var stor udskiftning i bestyrelsen: Tre var på valg og de to, hidtidige formand Gitte Høstbo og næstformand Jytte Skaaning, modtog ikke genvalg. Kassereren Lena Sørensen ønskede at træde ud af bestyrelsen ”i utide”. Nyvalgt blev Trilby Gustafsson fra København og Christian Lauridsen fra Viborg. Ingrid Bonde Nielsen fra Sydkysten blev valgt som ny suppleant.