Generalforsamling 2019 | Nyhedsblog
 

Generalforsamling 2019


Foreningen har de sidste par år trukket på formuen, når programmet skulle lægges. Det kunne ikke fortsætte, så i år fremlagde bestyrelsen et forslag om kontingentstigning fra 160/240 kr til 180/270 kr. Det blev vel modtaget, endda så vel, at der fra salen blev foreslået en forhøjelse til 200 kr for enkeltmedlemmer og 300 kr for familiemedlemskab. Det sidste blev vedtaget med stort flertal.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, modtog genvalg. Tilbage var kun en suppleantplads, som blev besat af Eva Back Ladefoged.