Herredsfogedslægten | Nyhedsblog
 

Herredsfogedslægten

Peder Pedersen var herredsfoged over Framlev herred fra ca. 1547-86. Hans og hans to hustruer fik en meget stor efterslægt, der bredte sig over hele Århus-området. Flere blev herredsfogeder, andre rådmænd eller borgmestre i Århus.

Om denne store familie har Kirstin Nørgaard Pedersen samlet et kæmpemateriale fra kilder som tingbøger og skifteprotokoller. Det hele er beskrevet i et to-bindværk, som er en guldgrube at dykke ned i. Selvfølgelig især for folk, der selv har rødder tilbage til herredsfogeden, men også andre kan have stor glæde af at læse med om tiden og egnen. Og få inspiration til at bruge de kilder, der er anvendt.

Værket er ikke splinternyt, det udkom 2004, men det er nyt at det nu findes på
Randers Bibliotek.