Brandforsikringer | Nyhedsblog
 

Brandforsikringer


På Arkivalieronline finder du to typer brandforsikringsarkivalier: Forsikringsprotokollerne og taksationsprotokollerne.
De første er oversigter over alle forsikrede ejendomme; de er opstillet efter ejerlav og sogn og er derfor rimeligt nemme at finde rundt i. De indeholder oplysninger om ejernes navne, datoer for nytegning og ændring af forsikringen, kortfattet oversigt over bygningerne samt forsikringssummen.

Taksationsprotokollerne indeholder den egentlige vurdering af ejendommene, herunder en beskrivelse af huse og gårde: Hvordan ligger de i forhold til verdenshjørnerne, hvor store er de (hvor mange fag), hvilke materialer er de bygget af, og hvor mange skorsten er de forsynet med. Taksationerne er indført efter dato, men heldigvis er der henvisninger fra forsikringsprotokollerne. Fremgangsmåden, når man arbejder med brandforsikringer, er altså at starte med at finde den ønskede ejendom i forsikringsprotokollen og derfra gå videre til taksationsprotokollen med de spændende oplysninger. Billedet viser et udsnit af en taksationsprotokol fra Ribe Amt 1800-1829.

Brandforsikringerne på AO dækker perioden fra slutningen af 1700-tallet til ca. 1870.