Nye links | Nyhedsblog
 

Nye links

Ingen af siderne er nye, men de har rigtigt meget at byde på og er værd at slå på tromme for.

Slavs Herred er en omfattende side om Slavs Herred og omliggende sogne. Der er afskrifter af gamle kirkebøger (op til 1814) fra en lang række sogne på egnen og ligeledes ældre folketællinger. Under Ejendomshistorie gemmer sig gårdhistorie for Grindsted sogn og matriklerne fra 1664, 1688 0g 1844 for mange sogne på egnen.

Johs. Lind har på sin side afskrifter af tingbøger fra Slavs, Anst og Jerlev herreder. Desuden har han trukket forskellige spændende historier ud af tingbøgerne og skrevet en del artikler om historiske forhold, om f.eks. sognefogeder og ”Øl og arbejde”.

Hans
Kalender er værd at fremhæve. Når man søger på et årstal (mellem 601 og 2299), får man både alle kirkedagenes placering hen over året og deres latinske navne, som der tit kan være flere forskellige af - på samme søndag.