Det vrimler på AO | Nyhedsblog
 

Det vrimler på AO

Det begyndte med lægdsruller og Fødselsstiftelsen og er fortsat med københavnske skifter, realregistre, sønderjyske personregistre, Tønder Købstads arkiv og Christian V’s markbøger.
Det er sjællændere og sønderjyder (og dem med aner disse steder), der forkæles mest i denne omgang. Af markbøgerne (1688-matriklen) er indtil videre kun de sjællandske lagt ud. Men realregistrene (registre til skøde- og panteprotokoller) er landsdækkende.

Fælles for de nye scanninger er, at det er JPG-billeder, der ikke kræver Java, hvilket sikkert vil glæde mange, der har oplevet Java-brok. Endvidere kan de ikke findes ad den sædvanlige vej på Arkivalieronline. De skal søges op i
Daisy, og det kan give mange begyndervanskeligheder, da søgebasen i hvert fald endnu er langt mere uoverskueligt end AO’s enkle startside.

Til glæde for os alle har John Nielsen lavet en
nyttig oversigt over tilgængelige scanninger med link direkte til arkivalierne. En side, der hurtigt kan blive uundværlig!
Statens Arkiver har dog også selv en del hjælp på hjemmesiden. Se f.eks.
oversigten over foldere, som kan frit downloades.