Kirkebøger på Familysearch | Nyhedsblog
 

Kirkebøger på Familysearch

kirkebøger på fs
For trekvart år siden dukkede et væld af danske godsarkivalier op på Familysearch. Nu er turen kommet til kirkebøgerne. Ligesom med skifterne og fæsteprotokollerne er der tale om en fantastisk billedkvalitet, som tillader at man går helt tæt på detaljerne, modsat AO.

Desværre er ikke alle sogne med. Fyn mangler helt, og går man ned i de enkelte amter, kan man også her støde på huller. For Randers Amt er kun Øster Lisbjerg Herred med, repræsenteret ved to sogne. Viborg Amt har kun et par sogne fra Houlbjerg og Rinds Herred med. Forhåbentlig bliver manglerne fyldt ud inden alt for længe.

Til gengæld er der arkivalietyper med, som AO ikke har. Det gælder f.eks. Liber daticus (præsternes embedsbog) og Kommunionsprotokoller (lister over altergangsgæster). Nogle steder optræder lidt begrebsforvirring, som når en forloverprotokol fra 1849-74 kaldes ”trolovelse”!

Vejen til herlighederne er lidt kringlet. Start med at vælge
Search på forsiden. Klik dernæst på Browse All Published Collections nederst til venstre på siden. På næste side vælger du Continental Europe fra listen til venstre og endelig Danmark. Du skulle nu være fremme ved et skærmbillede som det, der er vist ovenfor. For at komme til scanningerne klikker du på Browse Images.