Udvidede søgemuligheder på Familysearch | Nyhedsblog
 

Udvidede søgemuligheder på Familysearch

LittleSnapper
Familysearchs startside møder man stadig de to standardfelter, beregnet til for- og efternavne. Men lige under felterne er kommet en udvidelse.
Man kan nu - ud over navnet - vælge at søge på Life Event (livsbegivenhed), der dækker Any (alle), Birth (fødsel), Marriage (vielse), Residence (bopæl) og Death (død).
Eller man kan søge på relationship (slægtskab) - enten spouse (ægtefælle) eller parents (forældre).

Et klik på et af disse ord åbner nye søgefelter, hvor man f.eks. kan indtaste fødested og år eller ægtefællens for- og efternavne. Den gamle søgeside tillod søgning på et ægtepars fælles børn, hvis man indtastede parrets navne i forældrefelterne i IGI-databasen. Det samme kan man gøre her. Undlad at indtaste navne i hovedfelterne, men brug i stedet Parents-felterne og suppler gerne med at åbne residence felterne og indtaste sted og tid.

Endelig er der kommet et felt til Batch-søgning, der tillader søgning i et enkelt sogn, hvis man kender dets batch-nummer (find det på
Hammerum-herred-siden), og data fra sognet vel at mærke er lagt ind i databasen!