Tingbøger på AO | Nyhedsblog
 

Tingbøger på AO

tingbøger
Den nye arkivalietype dækker tinglysninger i forbindelse med ejendomshandler, adkomster, pantehæftelser m.v. fra 1920’erne op til ca. 1990. Man kommer således til at arbejde med de nyeste administrative opdelinger: regioner og retskredse, og man skal vide, hvilken retskreds og ejerlav den søgte ejendom tilhører.

Hver ejendom har sit eget blad, hvor man kan følge, hvornår der er udstedt skøder (med købesum) eller deklarationer i forbindelse med f.eks. kloakledning eller naturgas. Da det sikkert er en ny arkivalietype for mange, vil det være fornuftigt at sætte sig lidt ind i sagen; det kan bl.a. gøres på
Statens Arkivers hjemmeside.

Denne gang er det ikke østdanskerne alene, der kan nyde godt af nyheden. De retskredse, som er med i første ombæring, er spredt over det ganske land. Det kan betale sig at tage
et kig på AO.