Nye arkivalier på AO | Nyhedsblog
 

Nye arkivalier på AO

AO Brandforsikring
De to nye arkivalietyper, der nu er tilgængelige på Arkivalieronline, er brandforsikringer og Københavns Overpræsidium.
Naturligvis er hele landet ikke dækket i første ombæring, og det vil nok skuffe jyderne, at der lægges ud med Sjælland, men de øvrige landsdele skulle følge efter inden alt for længe.

Brandforsikringen dækker brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller og taksationsforretninger. Tidsmæssigt drejer det sig fortrinsvist om perioden 1731-1872, i enkelte tilfælde kan man dog finde protokoller helt frem til 1920’erne.

I forsikringsprotokollerne, der er opstillet efter sogne og herreder, kan man se, hvem ejeren var og hvad ejendommen var takseret til, og taksationsprotokollerne indeholder beskrivelser af bygningerne. Desværre kan man godt komme ud for at søge forgæves, idet brandforsikring ikke var obligatorisk.

Københavns Overpræsidium dækker over præsidiets journaler vedrørende adoption, separation og skilsmisse samt bidrag til uægteskabelige børn.

Disse arkivalier er kun starten på en større serie. Allerede inden nytår vil der komme skiftearkivalier, borgerlige vielsesprotokoller og kirkebøger op til 1960. Igen er det Sjælland og omliggende øer, der kommer i første række, men i 2012 skulle Jylland og Fyn være med.

Her er virkeligt noget at glæde sig til!